Oncologie en Voetzorg is een onderdeel van de module Overige Risicovoet van het diploma Medisch Pedicure. Deze onderdelen kunnen los gevolgd door de pedicure.

De impact die de ziekte kanker kan hebben op ons leven wordt pas duidelijk als zij zich voordoet bij je zelf of in je naaste omgeving. Overlevingskansen van oncologiepatiënten nemen toe, waardoor je als (medisch) pedicure ook steeds meer oncologische klachten kan tegen komen. Hoe dan verder?

Tijdens deze dag wordt er o.a. aandacht besteed aan:
* Verschillende soorten kanker
* Diverse behandelmethoden
* Wanneer wel en niet behandelen
* Huid en nagelaandoeningen bij kankerpatiënten

Als je deze workshop goed doorlopen hebt ontvang je een certificaat.
Accreditatiepunten: 20