Wanneer je in het bezit bent van het branche diploma pedicure kun je deze opleiding volgen. School4us leidt je op voor het branchediploma Medisch Pedicure (MBO niveau 4)

De opleiding bestaat uit 3 modules welke afzonderlijk gevolgd kunnen worden. De Richtlijnen en de Code zijn geïntegreerd in de opleiding.

Cliënten worden steeds kritischer  in hun keuze voor een beroepsbeoefenaar. Ze gaan voor kwaliteit. Ook ziektekostenverzekeraars stellen eisen aan een beroepsbeoefenaar. Door deze ontwikkelingen wordt de vraag naar goed opgeleide pedicures alleen maar groter.

Wij leiden op voor het branchediploma Medisch Pedicure (MBO-4 niveau).

Examinering

De examinering van het branchediploma wordt uitgevoerd door examenbureau TCI.

TCI staat onder toezicht van een externe en neutrale toezichthouder die wordt ingehuurd door Stichting Bravo. Stichting Bravo geeft met ingang van 1 januari 2018 de diploma’s pedicure en medisch pedicure in eigen beheer af. Ook werkt Bravo samen met particuliere opleiders aan de kwaliteit van de brancheopleidingen pedicure en medisch pedicure.

Stichting Bravo is een stichting zonder winstoogmerk die de kwaliteit van de brancheopleidingen en de examinering van het branchediploma borgt.

De opleiding Medisch pedicure bestaat uit 3 modules, t.w:

Risicovoeten: 8 dagen

Specialistische technieken: 7 dagen

Algemene Ondernemersvaardigheden 2 dagen

De lessen van de dagopleiding zijn wekelijks (m.u.v de schoolvakanties) van 9.30 uur – ca. 15.30 uur.

 

Lesdata:

Start opleiding Medisch pedicure:

Dagopleiding

Vrijdag 11 september 2020

Vrijdag 8 januari 2021

 

Studie kosten

Inschrijfgeld (niet voor oud-leerlingen) €50,00
Lesgeld module I risicovoet €850,00
Boeken en handouts module I risicovoet €95,00
Screeningsset €99,00
Lesgeld module II specialistische technieken €750,00
Boeken en handouts module II €120,00
Materialen module II €375,00
Lesgeld module III AOV €299,00
Examengelden rechtstreeks via TCI €510,00 ca.

Het lesgeld en boeken/materialenpakket  kunnen in drie termijnen worden voldaan.

 

 

Examens:

De examens worden afgenomen door het examenbureau TCI (Toets centrum Intereducatief). TCI incasseert de bedragen voor de examens.

De medisch pedicure dient de volgende examens af te leggen:

4 Theorie-examens t.w. :Diabetische voet, reumatische voet, overige risicovoet en specialistische technieken.

2 Praktijkexamens t.w. :Risicovoet (screening + behandeling) en Specialistische technieken.

1 Assessment Algemene ondernemersvaardigheden