Kwaliteitsregister voor Pedicures

Kwaliteitsregister voor Pedicures

Procert heeft een KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.

 

Inzicht in kwaliteit
De zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het register zijn de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling.

Transparant
Het registratiesysteem is zodanig ontwikkeld dat het pedicureberoep transparant is en de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening geborgd wordt. Een van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie.

 

Kwaliteitsnormen:

 1. Vakbekwaamheid; geformuleerd in beroepscompetenties en vastgelegd in een diploma
 2. Code voetverzorgingsbedrijf; hygiënisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep
 3. Richtlijnen: beroepsuitoefening volgens de vastgestelde richtlijnen
 4. Accreditatiepuntensysteem: bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied.

Met ingang van 1 januari 2018 werkt het KRP met een waardering van één accreditatiepunt per uur bij- en nascholing. De nieuwe normering ziet er als volgt uit:

 • Medisch pedicure: 24 punten in drie jaar, waarvan:
  • minimaal 9 punten in het domein Voetzorg,
  • minimaal 3 punten in het domein Kwaliteitsbewust handelen,
  • minimaal 6 punten in het domein Professionaliteit
  • 6 punten zijn vrij invulbaar over de domeinen naar eigen keuze.
 • Pedicure DV/RV: 21 punten, waarvan maximaal 3 punten in de categorie vrije ruimte
 • Pedicure DV of RV: 15 punten, allen uit categorie beroepsvereisten
 • MP in opl.: normering ongewijzigd, binnen de termijn het diploma medisch pedicure behalen